ลิฟท์ยกรถยนต์

 ลิฟต์ยกรถส่วนใหญ่ เป็นลิฟต์ประเภทที่ติดตั้งกับพื้นดิน ปัจจุบันนี้ ลิฟต์ที่มีพื้นยกรองรับ(surface mounted lifts) นั้นเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด ลิฟต์ที่มีพื้นยกรองรับนั้นมักจะยึดติดกับพื้นโรงรถและขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  ซึ่งควบคุมโดยปั๊มไฮโดรลิกหรือไดรฟ์แบบสกรู ความต้องการของตลาดในด้านการผลิตลิฟต์นั้นมีอยู่หลากหลายประเภท  ซึ่งทั้งหมดนี้จะให้บริการร้านค้าประเภทต่างๆรวมถึงลูกค้าอีกด้วย ด้านล่างนี้คือลิฟต์ต่างๆ ที่แบ่งตามการใช้งาน

ลิฟท์ยกรถแบบเสา

ลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสาคานล่าง (Two Post Lifts)

ลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสาคานล่างนั้นมีประสิทธิภาพหรือเหมาะสำหรับร้านค้าเล็กๆ หรือผู้เริ่มต้นในอุตสาหกรรมการซ่อมแซม ลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสาคานล่างประเภทอื่นๆ นั้นจะมีลิฟต์ที่ยกเหนือศีรษะและฐานรองรับข้างล่าง ลิฟต์ที่ยกเหนือศีรษะนั้นจะมีท่อไฮโดรลิกและสายเคเบิลที่ทำให้เท่าเสมอกันผ่านส่วนบนสุดของลิฟท์ในขณะที่สายเคเบิลอื่นๆ จะผ่านใต้ฐานรองรับด้านล่าง

ลิฟท์ยกรถแบบ 4 เสา (Four Post Lifts)

ลิฟท์ยกรถแบบ 4 เสานั้นใช้ง่ายและมีครอบคลุมความต้องการของลูกค้า เช่น โรงรถบ้านและร้านค้าทุกขนาดเพราะว่าลิฟท์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องยึดอยู่กับชั้นใดๆ อย่างไรก็ตาม ลิฟท์ยกรถแบบ 4 เสาก็มีข้อเสียเช่นเดียวกับทุกสิ่งและข้อเสียที่ชัดเจนที่สุดก็คือ หากคุณคิดว่าจะใช้ลิฟท์ประเภทนี้กับการซ่อมล้อ คุณจะต้องลงทุนซื้อสะพานยกรถเพื่อยกล้อให้สูงขึ้นอีกด้วย

ลิฟท์กระเช้ากรรไกร (Scissor Car Lifts)

ลิฟท์กระเช้ากรรไกรนั้นครอบคลุมการยกทุกประเภทที่ยกยานพาหนะของพวกเขาด้วยตัวที่คล้ายกับแอคคอร์เดียนซึ่งเป็นกลไกที่อยู่ด้านล่าง ลิฟท์กระเช้ากรรไกรสามารถอธิบายได้เป็นลิฟท์แบบขับขึ้นไปได้เลย(drive-on) หรือแบบ 4 เสาขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของกระบอกสูบและลวดที่ยกขึ้น ลิฟท์กระเช้ากรรไกรนั้นใช้มากที่สุดในการยกแบบกลางๆ และจะใช้มากสำหรับการซ่อมล้อ

ลิฟต์ยกรถแบบเคลื่อนที่ (Mobile Column Car Lifts)

ลิฟต์ยกรถแบบเคลื่อนที่นั้นช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือเอาเสาออกได้ นอกจากนี้ยังมีโมเดลขั้นสูงที่มาพร้อมกับคุณสมบัติการสื่อสารแบบไร้สายซึ่งมันจะทำให้ผู้ควบคุมสามารถยกแท่นได้ถึง 8 โครงสร้างเสาเลยทีเดียว