ลิฟท์ส่งเอกสาร
ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดเวลาในการขนส่งสิ่งของด้วยลิฟท์ขนาดเล็ก เป็นลิฟท์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารหลายชั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขนส่ง เอกสาร ปลอดภัยในการขนส่งมากกว่าใช้พนักงานเจ้าหน้าที่แบกขึ้นลง มีขนาดตั้งแต่ 50 กก. ถึง 200 กก.

ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้อุตสาหกรรมลิฟต์ทั่วโลก เติบโตอย่างรวดเร็ว  ทำให้ปัจจุบันลิฟต์ได้พัฒนาให้มีขนาดเล็กลง  และประหยัดพลังงานมากขึ้น เนื่องด้วยคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่ถูกประเภท  ทำให้ประหยัดไฟกว่า ระบบลิฟท์บรรทุกขนาดเล็กแบบเก่า ระบบประตูเปิดปิดเป็นแบบ By Pass Door รูปแบบ ลิฟท์บรรทุกข์ขนาดเล็ก ใช้สำหรับเพื่อส่งเอกสาร หรือสิ่งของต่างๆมีขนาดบรรทุกตั้งแต่ขนาด 50-500 กิโลกรัม มี 2 ประเภทคือ แบบ Floor Type และ แบบ Table Type

แบบ Floor Type ขนาดบรรทุกตั้งแต่ 200 กิโลกรัม ถึง 500 กิโลกรัม

ลักษณะ ส่งของหรือบรรทุกระดับเดียวกับพื้น ขนของหนักๆ อาจใช้ระเข็นของขนาดเล็กร่วมด้วยได้ เหมาะสำหรับ ออฟฟิศ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องแถว แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน

FLOOR TYPE (ประตูเสมอพื้น)

  • น้ำหนักบรรทุก 100 กิโลกรัม ประตูเปิดกว้างสุด 750mm.
  • น้ำหนักบรรทุก 200 กิโลกรัม ประตูเปิดกว้างสุด 1000mm.
  • น้ำหนักบรรทุก 300 กิโลกรัม ประตูเปิดกว้างสุด 1000mm.
  • น้ำหนักบรรทุก 400 กิโลกรัม ประตูเปิดกว้างสุด 1000mm.

แบบ Table Type ขนาดบรรทุกไม่เกิน 200 กิโลกรัม

ลักษณะ ความสูงประมาณเอวใช้เพื่อขนส่งเอกสาร เหมาะสำหรับ ออฟฟิศ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว โรงงาน โกดัง

TABLE TYPE (ความสูงของประตูสูงประมาณระดับเอว)

  • น้ำหนักบรรทุก 50 กิโลกรัม  ประตูเปิดกว้างสุด 600mm.
  • น้ำหนักบรรทุก 100 กิโลกรัม  ประตูเปิดกว้างสุด 750mm.
  • น้ำหนักบรรทุก 200 กิโลกรัม  ประตูเปิดกว้างสุด 1000mm.