ลิฟต์โดยสาร

ลิฟต์แบบมาตรฐานทั่วไป ใช้ในอาคาร ปลอดภัยและมีความเร็วสูง เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน  ไม่มีการจำกัดจำนวนชั้น อุปกรณ์มาตรฐาน เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยทั่วไป มีทั้งแบบมีห้องเครื่องและไม่มีห้องเครื่อง  

แบบไม่มีห้องเครื่อง  (Room less Elevator)

  • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ๆโดนจำกัดเรื่องความสูงของอาคาร
  • เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูงแต่มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องลิฟท์ได้
    จึงได้มีการออกแบบตัวเครื่องให้เล็กกว่าปกติเพื่อประหยัดพื้นในที่ติดตั้ง เช่นอาคารที่ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งลิฟท์

เเบบมีห้องเครื่อง (Traction Elevator)

  • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบการใช้งานปกติมาตรฐาน
  • เหมาะสำหรับอาคารที่มีพื้นที่เพียงพอติดตั้งเครื่องลิฟท์ได้ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร
  • สำหรับใช้โดยสารภายในอาคารสำนักงาน, อาคารที่พักอาศัย, คอนโดมิเนียม, โรงแรม

ขนาดลิฟท์

ขนาดบรรทุกตั้งแต่ 6 คน/450กก., 8 คน/550กก., 9 คน/600กก. จนถึง 24 คน/1600กก.เป็นต้น ความเร็วของลิฟต์จะขึ้นอยู่กับความสูงของอาคาร

  • ลิฟท์ความเร็วต่ำ มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตร/นาที ใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น
  • ลิฟท์ความเร็วปานกลาง มีความเร็วระหว่าง 90-105 เมตร/นาที ใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10-25 ชั้น
  • ลิฟท์ความเร็วสูง มีความเร็วไม่เกิน 120 เมตร/นาที ใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น

บริการออกเเบบ 

ติดตั้งลิฟต์โดยสารทั้งภายในและภายนอกอาคารควบคุมงานโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ปรับปรุงลิฟต์ 

บริการปรับปรุงลิฟต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อที่ใช้งานมานานให้มีความทันสมัยขึ้นจนดูเหมือนลิฟต์ที่ทำการติดตั้งใหม่โดยผู้ชำนาญงาน

Material

90% Cotton, 10% Leather

Dimension

20x50x10 cm

Weight

1.5 Kg

Other Info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque tempus at lectus vitae ullamcorper. Nulla consequat scelerisque congue.